热门标签

Chủ tịch UBND Hà Nội ra chỉ thị đôn đốc việc tuyển quân năm 2023

时间:2个月前   阅读:6

tài xỉu online vin(www.vng.app):tài xỉu online vin(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。tài xỉu online vin(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,tài xỉu online vin(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Hình minh họa. (Ảnh: Phương Linh)

Theo Chỉ thị, năm 2022, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (gọi chung là công tác tuyển quân) được Thành ủy, UBND thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, phát huy được vai trò, trách nhiệm cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Việc triển khai thực hiện quy trình các bước công tác tuyển quân bảo đảm đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các nghị định, thông tư, hướng dẫn của trên về công tác tuyển quân; bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai; đạt chất lượng, hiệu quả cao; hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số đơn vị còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chỉ thị 8 nhiệm vụ chủ yếu. 

Đáng chú ý, Chỉ thị nêu rõ, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện; kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp bảo đảm đúng, đủ số lượng theo quy định và tổ chức hoạt động có hiệu quả; các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp theo chức năng nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác tuyển quân.

Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng trong nhân dân trên địa bàn thành phố, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân cho tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan; phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Các sở, ban, ngành phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa phương để tạo phong trào quần chúng sôi nổi, đồng thời, cổ vũ, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

,

新2最新网址www.hg108.vip)实时更新发布最新最快最有效的新2网址和新2最新网址,包括新2手机网址,新2备用网址,皇冠最新网址,新2足球网址,新2网址大全。

,

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố) chủ trì phối hợp với Công an thành phố, các sở, ngành và cơ quan liên quan tham mưu với UBND thành phố chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2023 đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các nghị định, thông tư, hướng dẫn.

Công an thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao; chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai về tiêu chuẩn sức khỏe công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, hướng dẫn các địa phương công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trong suốt quá trình thực hiện công tác tuyển quân.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa của công dân nhập ngũ. Các Sở: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao; Báo Hànộimới; Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới và các địa phương trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân năm 2023 đạt chất lượng, hiệu quả.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành chỉ tiêu được giao, đạt hiệu quả, chất lượng cao; 

Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác theo quy định.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, LĐLĐ Thành phố và các ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thuộc quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác chính sách hậu phương Quân đội và Công an.

,

tội có bạc online(www.vng.app):tội có bạc online(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。tội có bạc online(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,tội có bạc online(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

上一篇:新加坡大学留学申请很难吗

下一篇:Telegram批量拉人:潮语达人苏真真

网友评论